Om puts.

Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon form av betong och sedan putsar ytan. Förr användes även trä som stomme. Man armerade då med nät eller vassmatta före putsningen, så kallad reveterad puts. Numera används också en teknik där man fäster nät direkt på isoleringen. På detta läggs sedan så kallad tunnputs. Med olika material och metoder får putsytan olika ytstrukturer. Puts och andra mineraliska material är känsliga för fukt. De suger lätt upp vatten och leder fukten vidare i materialet.

Särskilda färgbehandlingar som både kan stoppa fukt utifrån och släppa ut fukt inifrån krävs för att materialet inte ska ta skada. Annars uppstår ofta frostskador med sprickbildning, yterodering och algangrepp som följd.

mala-putsfasad

Innan du börjar.

Det kan vara svårt att själv bedöma om en putsfasad är i målningsbart skick. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en yrkesmålare eller den lokala handlaren innan du påbörjar arbetet.
putsfasad-001

1. Kontrollera alltid att putsen sitter fast ordentligt. Ett beprövat tips är att knacka försiktigt med en hammare över ytan. Om du hör ett ihåligt ljud är detta ett tecken på att putsen släppt. Prova med en spik att putsen är hållfast rakt igenom.

2. Går spiken lätt att trycka in och sand rinner ut måste fasaden putsas om helt eller delvis. Då måste putsen som släppt knackas bort och lagas med putsbruk. Kontakta fackman. Det är också viktigt att du får rätt färgkvalitet till det underlag du ska måla på. Är du det minsta tveksam om vilket material din fasad är putsad eller målad med tidigare bör du rådgöra med din Alcroåterförsäljare.

Här hämtar du även vår överskådliga produktguide och bokar tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper dig med färgval och goda råd. Se till att du har rätt verktyg, säkra stegar, bockar och ställningar
om det behövs.

Det viktiga underarbetet.

Var noga med förarbetet så får du ett hållbart och snyggt resultat.

Nya fasader.
putsfasad-002
1. Syna fasaden innan du målar. Det kan t ex finnas hål och småskador från byggnadsställningar och stegar.

2. Laga skador med samma material som använts vid putsningen.

3. Se över tätningar vid fönster, dörrar, lamparmaturer, rörgenomföringar i väggarna samt att hängrännor och stuprännor fungerar.

4. Avlägsna formolja och cementhud på nygjuten betong
med vattenblästring. Tala med en fackman. Vänta 4–8 veckor innan du målar en nyputsad yta, beroende på putstypen som använts.

I övrigt gör du på samma sätt som för tidigare målade putsfasader.

Tidigare målade fasader.
putsfasad-003
1. Börja med att besiktiga ytan. Gammal puts måste vara hållfast rakt igenom. Vid en normal förbehandling på en fasad i relativt gott skick; rengör, kontrollera putsens vidhäftning och laga eventuella sprickor.

2. Tvätta helst med hett vatten. Är ytan svårt nedsmutsad använder du Grovrent. Har fasaden problem med alger använder du Alg & Mögelfritt enligt angiven dosering.

3. Det är mycket viktigt att du sköljer noggrant med vatten då rengöringsmedel har använts. Täck först över eventuella växter intill husväggen.

4. Låt fasaden torka ut ordentligt. För att testa detta kan du på kvällen fästa en bit plastfolie på väggen och följande morgon kontrollera om det finns fukt på plastfilmens insida.

Lös puts och sprickor.
putsfasad-002
1. Knacka bort all löst sittande puts. Hellre för mycket än för lite.

2. Skrapa upp sprickor och skador ordentligt.

3. Torrborsta underlag som kritar och dåligt bundna ytor till fast underlag. Använd färgskrapa och stålborste. Rengör och förvattna lagom mycket.

4. Laga större skador med putsbruk av samma typ och hårdhet som på den ursprungliga fasaden.

Grundmålning.

Tidigare omålade ytor och sugande underlag ska grundmålas före slutmålning. Valet av grundfärg eller grundningsmedel beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare.

Testa ytans sugförmåga genom att stänka vatten på väggen med en kalkkvast. Sugs vattnet in är den starkt sugande och rinner det av är ytan svagt sugande.

Börja måla.

Måla ytorna med täckfärgen, följ instruktionerna på burken. Undvik att stryka alltför flödigt. Du får ett bättre slutresultat om du stryker flera gånger.

Regnstopp.
Regnstopp är en produkt som i första hand används för att minska vattenupptagningen i mineraliska underlag och därmed minska risken för frostsprängningar. Regnstopp skyddar även mot att smuts tränger in i ytan. Används med fördel på obehandlade eller gamla eroderade ytor som är fuktkänsliga. Tvätta då först ytan och låt torka innan du stryker på Regnstopp.

OBS! Använd ej på husgrunder.

Tips.

Sätt värde på ditt hus.
Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen på putsen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.
Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Takpannor.
Regnstopp är en utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare, ytor på broar m m. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör man använda Mineral Grundfärg för att få optimal vidhäftning.

Se över detaljer.
putsfasad-005
Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund. Kontrollera även fönsterbleck, hängrännor, stuprör och infästningar i fasaden.

Skydda med täckplast.
putsfasad-006
Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

Undvik vegetation mot fasaden.
putsfasad-007
Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

Fråga vår Fasadexpert.
Behöver du mer hjälp så vänd dig till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns specialutbildade Fasadexperter som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett
kostnadsförslag för material. I butiken finns också färgkartor och inspirationsbroschyrer till din hjälp.

Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.